Spravujeme lesní podíly
na Moravě

více

Profil společnosti

Správa lesních podílů s.r.o. se zabývá správou podílů na tzv. singulárních lesích. Spravujeme 220 hektarů lesní půdy především ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Své podíly nám dosud prodalo více než 220 spoluvlastníků a jejich neustále rostoucí počet spolu s zvětšováním spravovaného majetku potvrzuje naši dlouhodobou strategii.

Vznik naší společnosti reaguje na…

 • velké množství vlastníků s malým až minimálním podílem má velmi omezený výkon vlastnických práv a povinností
 • ztěžuje správné hospodaření na takto rozdrobeném lesním pozemku
 • majitelé tak nemají ze svého vlastnictví žádný, nebo téměř žádný užitek
 • naopak mají povinnosti, někde každoročně platí daň z nemovitosti, a když se objeví nějaká „katastrofa“ (polom, kůrovec apod.), mají vlastníci jen starosti
 • část vlastníků zemřela, avšak neproběhlo dědictví, část je zcela nedohledatelná

Dlouhodobá strategie

 • umožnit majitelům drobných podílů výhodný prodej bez dodatečných nákladů
 • v horizontu 30 až 50 let postupné vytváření větších lesních bloků s očekávaným mírně pozitivním ekonomickým dopadem ve stejném časovém horizontu
 • kvalitativně lepší úroveň hospodaření s pozitivním dopadem na životní prostředí dle lesních hospodářských osnov

Máte zájem prodat Váš lesní podíl?

Podrobný postup transakce:

 1. Nejprve si odsouhlasíme text kupní smlouvy, její návrh Vám zašleme e-mailem či klasickou poštou, včetně způsobu platby:
  1. v hotovosti,
  2. převodem kupní ceny na Váš účet před podpisem smlouvy.
 2. V závislosti na formě úhrady kupní ceny:
  1. V hotovosti - schůzka na Vámi zvoleném místě, předání kupní ceny v hotovosti, poté podpis smlouvy obyčejným podpisem, následně přesun na CzechPoint za účelem ověření podpisu,
  2. Převodem na účet – zašleme poštou kupní smlouvu a dále kupní cenu na bankovní účet. Po jejím připsání si přijedeme pro kupní smlouvu, poté podpis smlouvy obyčejným podpisem, následně přesun na CzechPoint za účelem ověření podpisu.
 3. Odneseme si kupní smlouvu na katastrální úřad.
 4. Po zápisu vyhotovíme daňové přiznání a zaplatíme daň.

Srozumitelnost

přehledná kupní smlouva, které každý rozumí

Jednoduchost

vše vyřídíme za Vás a v místě Vašeho bydliště

Žádné riziko

kupní cenu Vám předáme před podpisem smlouvy v hotovosti nebo na účet

Žádné výdaje

zaplatíme znalecký posudek, daň z nabytí a veškeré kolky a poplatky